SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/07 i 29/08) u članku 2. brojka »254.056,00« mijenja se u brojku »258.613,50«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 37.500,00

- pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 15.000,00

- sufinanciranje Savjetovališta za roditelje 16.557,50

- oprema za novorođenčad 20.000,00

- ostale naknade 1.316,00

- socijalne stipendije 29.500,00

- program zdravstvene knjižice djeteta 0,00

- naknade za troškove stanovanja 28.000,00

- naknada za ogrjev 9.500,00

- poklon paketi djeci 20.000,00

- pomoć bolesnim i starijim osobama 40.000,00

- prehrana učenika 38.240,00

- nabava dijagnostičkog medicinskog materijala 3.000,00


Ukupno: 258.613,50 kuna.«

Članak 3.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/25

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr