SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07 i 29/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i ostalih prihoda Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta,

nogostupa, zelenih i ostalih javnih površina 4.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 292.447,00

3. izgradnja parkovne sjenice »Frankopan«

Stara Sušica 162.000,00


ukupno kuna 458.447,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz komunalnog doprinosa za pojačano održavanje (preasfaltiranje) nerazvrstanih cesta i zateznih kamata iz obveznih odnosa i to:

1. Ulica Vrh u Ravnoj Gori (GG-29) 851.066,95

2. Cesta Vrh - Bajt 88.222,50

3. Ulica Ivana Mažuranića u Ravnoj Gori

(GG-24) 87.780,00

4. Ulica Ivana Mažuranića (odvojak prema

školi - GG-25) 65.495,59

5. Ulica Matanovci u Ravnoj Gori (GG-19) 390.858,58

6. Vatrogasna ulica u Ravnoj Gori (GG-16) 127.920,84

7. Ulica kralja Tomislava u Ravnoj Gori

(GG-11) 198.821,21

8. Ulica Branimira Markovića u Ravnoj Gori

(GG-08) 168.479,85

9. Ulica Stjepana Radića u Ravnoj Gori

(GG-22) 98.904,03

10. Brojska ulica (GG-07)

(cesta Ravna Gora - Hlevci, dionica

Ravna Gora) 276.585,00

11. Brojska ulica (GG-07)

(cesta Ravna Gora - Hlevci, dionica Hlevci) 670.097,42

12. Ulica pod Lisinom Stara Sušica (GG-33) 104.127,27

13. Obilazna cesta kod dvorca Stara Sušica 51.072,00

14. Cesta groblje - Matanovci (GG-38) 197.889,00

15. Put I. G. Kovačića - Javorova kosa 11.517,76


ukupno kuna 3.388.838,00.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirati će se iz prihoda komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete

TS Zalesina u Kupjaku 7.600,00


ukupno kuna 7.600,00.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirati će se iz prihoda komunalnog doprinosa, naknada za koncesije, prihoda od prodaje grobnih okvira i ostalih prihoda Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1. obnova pješačkih staza i putova groblja

Kupjak 86.353,00

2. nabava opreme mrtvačnice Ravna Gora 2.500,00

3. izgradnja nadgrobnih okvira 79.000,00


ukupno kuna 167.853,00.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 2.979.490,00

2. doprinos za šume 163.100,00

3. zatezne kamate iz obveznih odnosa 663.148,00

4. naknade za koncesije 22.000,00

5. prihodi od prodaje grobnih okvira 45.000,00

6. ostali prihodi 150.000,00


ukupno kuna: 4.022.738,00.«

Članak 6.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/62

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr