SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07, 20/08 i 37/08) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2008. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Treće izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/26

Ur. broj: 2112/07-01-08-4

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proraču  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr