SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

68.

Na temelju članka 54. Zakona ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01, 8/06, 42/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene Statuta »Narodne knjižnice i čitaonice« Crikvenica

I.

Daje se prethodna suglasnost na II. izmjene Statuta »Narodne knjižnice i čitaonice« Crikvenica.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-04/08-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-08-3

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr