SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

64.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja obrinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 850.000,00 kuna,

- čišćenje cijevi i slivnika oborinske

kanalizacije 450.000,00 kuna,

- zamjena željeznih poklopaca i

rekonstrukcija slivnika 400.000,00 kuna,

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.980.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 180.000,00 kuna,

- strojno i ručno čišćenje javnih

površina 1.800.000,00 kuna,

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 3.500.000,00 kuna,

- održavanje javnih WC-a 200.000,00 kuna,

- održavanje urbane opreme 100.000,00 kuna,

- održavanje zelenih površina 3.200.000,00 kuna,

4. ODRŽAVANJE PROMETNICA 2.400.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 2.400.000,00 kuna,

5. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 2.100.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 1.000.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 1.100.000,00 kuna,

6. ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE

STANICE 75.000,00 kuna,

7. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH

POVRŠINA MJESNIH ODBORA 1.618.393,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 12.523.393,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u od 11.000.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu.

Članak 2.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa ma snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/08-01/517

Ur. broj: 2107/01-01-08-1

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr