SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

63.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2009. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje: park kod crkve u Jadranovu 300.000,00 kuna,

- uređenje infrastrukture za zelenu tržnicu

- Jadranovo 100.000,00 kuna,

- uređenje: park Podvorska 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirat iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 10.130.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Zvonimirove ulice u

Crikvenici 2.300.000,00 kuna,

- uređenje Vinodolske ulice u

Crikvenici 3.500.000,00 kuna,

- uređenje spojne ceste Banija - Perčin

u Jadranovu 1.000.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Grabrova u

Jadranovu 830.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj 500.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj, suradnja

sa ŽUC-om, PGŽ 2.000.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete na području

MO Selce 88.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

MO Dramalj 88.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

MO Jadranovo 88.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete MO Crikvenica

- istok 88.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete MO Crikvenica

- centar 88.000,00 kuna.

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.070.000,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 01. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/08-01/516

Ur. broj: 2107/01-01-08 -1

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr