SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

62.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donijelo je:

PLAN
razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom
za 2010. i 2011. godinu

Točka 1.

Plan sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godine sastoji se od tri dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2009. godinu,

2. Plana razvojnih programa za 2009. godinu s planiranim prihodima i

3. Projekcije plana razvojnih programa 2009.-2011. godina.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2009. godinu je 31.12.2009. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Točka 3.

Sva tri dijela plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu .

Točka 4.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/29

Ur. broj: 2107/01-01-08-16

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

Plan razvojnih programa za 2009. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Plan razvojnih programa za 2009. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr