SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»,Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU O PROJEKCIJI PRORAČUNSKE
POTROŠNJE ZA 2009. do 2011. GODINE

Točka 1.

Odluka o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine sastoji se od dva dijela:

1. Projekcija proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. Projekcija proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.

Točka 2.

Projekcija proračunske potrošnje - opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i glasi:

PROJEKCIJA PRORAČUNSKE POTROŠNJE -

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Točka 3.

Projekcija proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.

Točka 4.

Ova Odluka o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/29

Ur. broj: 2107/01-01-08-15

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

PROJEKCIJA PRORAČUNSKE POTROŠNJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o projekciji proračunske potrošnj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr