SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

59.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine donijelo je

PRORAČUN
Grada Crikvenice 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 91.459.804,00 kn raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:


Konto VRSTA PRIHODA PLAN 2009.


01 Opće javne usluge 18.838.373,00

001 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 18.838.373,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 16.738.373,00

0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.100.000,00

03 Javni red i sigurnost 3.567.931,00

032 Usluge protupožarne zaštite 3.567.931,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 3.567.931,00

04 Ekonomski poslovi 18.358.000,00

045 Promet 11.864.000,00

0451 Cestovni promet 11.864.000,00

047 Ostale industrije 6.494.000,00

0470 Višenamjenski razvojni projekti 6.494.000,00

05 Zaštita okoliša 3.250.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 2.250.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 2.250.000,00

053 Smanjenje zagađivanja 950.000,00

0530 Smanjenje zagađivanja 950.000,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 50.000,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 50.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 17.793.100,00

061 Razvoj stanovanja 1.330.000,00

0610 Razvoj stanovanja 1.330.000,00

063 Opskrba vodom 3.850.000,00

0630 Opskrba vodom 3.850.000,00

064 Ulična rasvjeta 3.970.000,00

0640 Ulična rasvjeta 3.970.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 8.643.100,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 8.643.100,00

07 Zdravstvo 1.537.000,00

074 Službe javnog zdravstva 487.000,00

0740 Službe javnog zdravstva 487.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.050.000,00

0760 Poslovi zdravstva 1.050.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 15.099.200,00

081 Službe rekreacije i sporta 5.184.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 5.184.000,00

082 Službe kulture 9.915.200,00

0820 Službe kulture 9.915.200,00

09 Obrazovanje 9.211.600,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 9.063.100,00

0911 Predškolsko obrazovanje 5.830.400,00

0912 Osnovno obrazovanje 3.232.700,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 148.500,00

0922 Srednjoškolsko obrazovanje 148.500,00

10 Socijalna zaštita 3.804.600,00

104 Obitelj i djeca 1.174.000,00

1040 Obitelj i djeca 1.174.000,00

106 Stanovanje 20.000,00

1060 Stanovanje 20.000,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.610.600,00

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.610.600,00


UKUPNO 91.459.804,00


Članak 5.

Proračun Grada Crikvenice za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-06/08-01/29

Ur. broj: 2107/01-01-08-14

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 

Proračun Grada Crikvenice za 2009. godin  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr