SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2009. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 1.000.000,00

1.1. Uređenje partera ulice Creskog statuta

u Cresu 1.000.000,00

2. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH

CESTA

UKUPNO 850.000,00

2.1. Izgradnja pristupne ceste, parkirališnog

prostora i javne rasvjete na predjelu

Brajdi u sklopu POS-a 850.000,00

3. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

UKUPNO 300.000,00

3.1. Proširenje javne rasvjete u naselju Cres

ulica Skalnica 100.000,00

3.2. Proširenje javne rasvjeteu naselju

Porozina (6 rasvjetnih tijela) 50.000,00

3.3. Proširenje javne rasvjete u Belom i Ivanju

(4 rasvjetna tijela) 40.000,00

3.4. Proširenje javne rasvjete u Martinšćici i

Grmovu (5 rasvjetnih tijela) 50.000,00

3.5. Proširenje javne rasvjete u Valunu,

Pernatu i Zbičini (6 rasvjetna tijela) 40.000,00

3.6. Proširenje javne rasvjete u ulici

Varozina u Cresu (2 rasvjetna tijela) 20.000,00

4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA I UREĐAJA ZA

ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA I OPSKRBU

PITKOM VODOM

UKUPNO 600.000,00

4.1. Izgradnja kanalizacijske i vodovodne

mreže na predjelu Brajdi u sklopu POS-a 300.000,00

4.1 Izgradnja oborinske kanalizacijske ulice

Skalnica u Cresu 140.000,00

4.2. Izgradnja kanalizacijske mreže na

predjelu Melin I. u Cresu 65.000,00

4.3. Izgradnja kanalizacijske mreže na

predjelu Melin II. u Cresu 22.000,00

4.4. Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici

žrtava fašizama u Cresu 35.000,00

4.5. Izgradnja kanalizacijske mreže u Valunu 38.000,00


SVEUKUPNO 1., 2., 3. i 4. 2.750.000,00


Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1., 2. i 3. financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalnog doprinosa.

Građenje objekata i uređaja iz članka 4. financirat će se iz naknade za priključenje, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora, a investicije vodi Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj.

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/13

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-3

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr