SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u sljedećoj godini.

Članak 2.

U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:


Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Plan 2009.


1. Održavanje javne rasvjete 680.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete 480.000,00

1.2. Održavanje javne rasvjete 200.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda 210.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina 880.000,00

4. Održavanje javnih površina 1.300.000,00

4.1. održavanje zelenih površina 685.000,00

4.2. održavanje ostalih javnih površina 340.000,00

4.3. organizacija parkirališta 275.000,00

5. Održavanje groblja 75.000,00

6. Održavanje nerazvrstanih cesta: 1.280.000,00

6.1. Redovno održavanje 350.000,00

6.2. Pojačano održavanje 930.000,00


Sveukupno troškovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6. 4.425.000,00


Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 2., 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/12

Ur. broj: 2213/02-04-02-01-08-3

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr