SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07 i 37/08) mijenja se i glasi:

»Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:


Program I. Izmjene II. izmjene


1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 240.000,00 225.000,00 225.000,00

1.1. Opločenje dijela ulice Rialto u Cresu 240.000,00 225.000,00 225.000,00

2. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO 900.000,00 1.100.000,00 350.000,00

2.1. Izgradnja pristupne ceste i parkirališnog prostora na predjelu

Brajdi u Cresu u sklopu POS-a 900.000,00 1.100.000,00 350.000,00

3. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO 300.000,00 568.000,00 568.000,00

3.1. Proširenje javne rasvjete na predjelu Brajdi u Cresu u

sklopu POS-a 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3.2. Proširenje javne rasvjete u Mjesnom odboru Martinšćica 45.000,00 100.000,00 100.000,00

3.3. Proširenje javne rasvjete u Mjesnom odboru Dragozetići 45.000,00 36.000,00 36.000,00

3.4. Proširenje javne rasvjete u Mjesnom odboru Valun 20.000,00 - -

3.5. Proširenje javne rasvjete u Mjesnom odboru Beli 35.000,00 192.000,00 192.000,00

3.6. Proširenje javne rasvjete u naselju Cres i Vodicama 55.000,00 140.000,00 140.000,00

4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I

UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA I OPSKRBU PITKOM VODOM

UKUPNO 1.400.000,00 1.400.000,00 1.783.812,53

4.1 Izgradnja kanalizacijske mreže ulice Sv. Jurja u Cresu 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4.2. Izgradnja kanalizacijske mreže potez Lubenička - Palada

i Šetalište u Cresu 100.000,00 100.000,00 100.000,00

4.3. Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže na predjelu

Brajdi u Cresu u sklopu POS-a 300.000,00 300.000,00 -

4.4. Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Cres u sklopu

Projekta Jadran 800.000,00 800.000,00 1.483.812,53

5. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA UKUPNO 300.000,00 - -

5.1. Sanacija odlagališta otpada »Pržići« 300.000,00 - -

6. IZGRADNJA GROBLJA 310.000,00 1.160.000,00 900.000,00

6.1. Izgradnja mrtvačnice u Cresu 310.000,00 1.160.000,00 900.000,00


SVEUKUPNO 1., 2., 3., 4., 5. i 6. 3.450.000,00 4.453.000,00 3.826.812,53


Članak 2.

Članak 3. mijenja se glasi:

»Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1. 2. i 3. financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

Građenje objekata i uređaja iz članka 4., 5. i 6. financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna jedinice lokalne samouprave, pomoći iz državnog proračuna i drugih izvora, a investicije vodi Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.«

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/07-01/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-6

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr