SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 51. Petak, 19. prosinca 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

206.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2009. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- prijevoz putnika

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih

sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 3.500.000,00

- Javne površine u Starom gradu - Vitezovićeva

ulica, 740 m23.500.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 14.000.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog

doprinosa dužine 250 m' - dio 400.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

dužine 120 m' - priprema gradnje 200.000,00

- Pristupna cesta sportskoj dvorani Zamet dužine

206 m' - građenje 2.150.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

dužine 1500 m' - projekti 150.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima

Mjesnih odbora - studije izvodljivosti 100.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c-I. faza

dužine 200 m' - građenje 1.000.000,00

- Pristupna cesta do stambenog kompleksa na

Krnjevu dužine 150 m' - građenje 800.000,00

- Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine

780 m' - priprema 200.000,00

- Pristupna cesta do tenis centra u Marčeljevoj

dragi dužine 250 m - priprema 1.000.000,00

- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova,

dužine 120 m' 300.000,00

- Imovinsko pravna priprema za projekte

prema Prostornom planu 1.000.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu,

dužine 600 m' 6.700.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 21.624.200,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m'

- priprema 3.300.000,00

- Pristupna cesta GP2c na Srdočima dužine

150 m' 160.000,00

- Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica - Marčelji

dužine 3100 m', imovinsko pravna priprema 6.800.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici,

1. i 2. faza dužine 1200 m' - dio 3.200.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi 300.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

dužine 130 m' 264.200,00

- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine

250 m' 7.600.000,00.

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 2.000.000,00

- Javna rasvjeta Vitezovićeve ulice dužine

623 m' 500.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste sportskoj dvorani

na Zametu dužine 223 m' 200.000,00

- Javna rasvjeta ceste za Sveučilišni kampus na

Trsatu dužine 1900 m 1.300.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 340.000,00

- Javna rasvjeta stambenog područja Rujevica

- 2. faza dužine 110 m' 100.000,00

- Javna rasvjeta pristupna cesta GP2c na

Srdočima dužine 290 m' 240.000,00.

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 700.000,00

- nastavak izgradnje ukopnih mjesta na

općim poljima 400.000,00

- Proširenje gradskih groblja 300.000,00.

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 2.917.350,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu vode

3 dužine do 8.000 m' - dio 648.300,00

- Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac

dužine 1690 m' 972.450,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe Sveučilišnog

kampusa na Trsatu - dio 1.296.600,00.

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 9.573.100,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik, dužine

4.000 m' - dio 4.832.300,00

- Kanalizacija Klana - rekonstrukcija uređaja,

projekti - dio 1.804.000,00

- Projektna dokumentacija 324.150,00

- Odvodnja kompleksa zgrada Ulice Tina

Ujevića - dužine 350 m' 343.600,00

- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu

- dio, dužine 600 m' 1.296.600,00

- Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija

u Ulice M. Grbac, dužine 450 m' 972.450,00.

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 17.000.000,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz

otpada 17.000.000,00.

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 23.100.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - dio 22.000.000,00

- Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti,

izgradnja - dio 1.100.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 7.881.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - financijska

pomoć Fonda 4.000.000,00

- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje

otpadom Marišćina, I. faza - dio 3.881.000,00.

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 200.000,00

- Izrada projekta za autobazu 200.000,00.

XI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 11.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom

iznosu od 1.600.000,00

- uređenje objekata tržne djelatnosti 1.600.000,00.

Članak 12.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 104.435.650,00 kuna.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/174

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr