SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

72.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela, u skladu s Planom Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/09) te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijama u službu za 2009. godinu

I.

Utvrđuje se da će gradskoj upravi Grada Opatije na dan 1. 1. 2009. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša

- Voditelj Komunalno-pravnog odsjeka (1 izvršitelj),

- Komunalni redar (2 izvršitelja),

- Stručni referent (1 izvršitelj);

b) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

- Stručni suradnik za prostorno uređenje (1 izvršitelj),

- Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj),

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave, popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2009. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:

- Komunalni redar (2 izvršitelja, 12 mjeseci) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

- Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, 6 mjeseci) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje.

III.

U 2009. godini ne planira se prijam u službu vježbenika.

IV.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Opatije.

Klasa: 112-01/08-01/14

Ur. broj: 2156/01-03-08-5

Opatija, 16. prosinca 2008.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr