SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

86.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 8. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija.

Ukupno planirana sredstva 1.450.000,00 kn

- iz sredstava Fonda zaštite okoliša i

energ. učinkovitost 400.000,00 kn

- iz viška od prethodnih godina 367.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 683.000,00 kn

2. Proširenje groblja u Malom Lošinju, u

2009. planira se realizacija I. faze u

iznosu od 870.000,00 kn

- i to iz sredstava kapitalne pomoći

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture u iznosu od 200.000,00 kn

- i vlastita sredstva iz Proračuna 670.000,00 kn.

3. Kapitalni projekt uređenja kanalizacije

u Velom Lošinju Rovenska. U 2009. g.

planira se utrošiti 500.000,00 kn

- iz sredstava povrata poreza na dohodak 500.000,00 kn

4. Vodoopskrba visoke zone II. faza.

Vrijednost radova 1.500.000,00 kn

- od toga se planira kapitalna pomoć

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture 600.000,00 kn

- iz Gradskog proračuna 400.000,00 kn

- Hrvatske vode direktno uplatom 500.000,00 kn

Vodovodu i čistoći Cres - Mali

Lošinj d.o.o.

5. Izgradnja komunalne infrastrukture prema

projektu Jadran.

Projekt se financira iz namjenskih

sredstava ostvarenih od naknade koja se

plaća po cijeni od 2,33 kn po m3

utrošene vode.

Prikupljena sredstva u visini od 5.000.000,00 kn

planiraju se za izgradnju kanalizacije

obale Priko.

6. Kapitalni projekt premještaja fekalne

stanice na Čikatu.

Ukupna planirana vrijednost investicije 1.200.000,00 kn

Od čega će 50% sredstava financirati

Vodovod i čistoća 600.000,00 kn

a 50% Grad iz vlastitih sredstava

Proračuna 600.000,00 kn.

Članak 3.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.650.000,00 kn, sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva u iznosu od 900.000,00 kn i vlastitih sredstava u iznosu od 750.000,00 kn, i to iz sredstava viška iz prethodnih godina i iz povrata sredstava poreza na dohodak.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- sufinanciranje radova uređenja javne rasvjete iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn za slijedeće namjene:

- javna rasvjeta šetnice lungo mare

Valdarke - Veli Lošinj 300.000,00 kn

- šetnica Anunziata - Veli žal 300.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 100.000,00 kn

(Veli Lošinj - 3 rasvjetna tijela, Ćunski 2

rasvjetna tijela, Artatore 3 rasvjetna

mjesta, Punta Križa - zamjena drvenih

stupova, Kandija - 1 rasvjetno tijelo i

Bukovica 1 rasvjetno tijelo).

Članak 5.

Grad Mali Lošinj sufinancirati će dogradnju nove operativne obale na Škveriću u Malom Lošinju u iznosu od 750.000,00 kn.

Vrijednost investicije 6.000.000,00 kn

- od čega Ministarstvo mora, prometa

i infrastrukture financira 4.500.000,00 kn

- Županijska Lučka uprava 750.000,00 kn

- Grad Mali Lošinj 750.000,00 kn.

Članak 6.

Uređenje parkirališta Budovina, planirana vrijednost radova u iznosu 1.500.000,00 kn iz vlastitih sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 7.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala, planirana sredstva u visini 200.000,00 kn za izvedbu pripremnih zemljanih radova i izradu projekta uređenja.

Članak 8.

Kapitalni projekt popločenja pristupne ceste na otoku Susku, od lučice do osnovne škole. Izvedba I faze radova u visini od 1.000.00,00 kn

- iz sredstava kapitalne pomoći

Ministarstva mora, prometa 800.000,00 kn

i infrastrukture

- vlastitih sredstava komunalnog

doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn

Članak 9.

Kapitalni projekt poboljšavanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja »Nebo je zajedničko«. U 2009. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.500.00,00 kn IPA Fonda.

Članak 10.

Nabavka urbane opreme prema potrebama za sva naselja Grada Malog Lošinja, ukupno planirana sredstva u 2009. godini 120.000,00 kn.

Članak 11.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 16.720.000,00 kuna, od čega se 3.870.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Ministarstvo gospodarstva sufinancirat će kapitalne projekte u iznosu od 900.000,00 kn, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.600.000,00 kn, IPA Fond 1.500.000,00 kn, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekt u iznosu od 400.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu od 5.000.000,00 kn i 3.450.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 360-01/08-01/116

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 8. prosinca 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr