SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

85.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 8. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu za slijedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 2.260.000,00 kn

- zaštita okoliša, DDD i VHS 140.000,00 kn

- uređenje azila za domaće životinje 120.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 2.000.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 2.060.000,00 kn

- održavanje fontana 40.000,00 kn

- parkovno uređenje i uređenje

zelenih površina 2.020.000,00 kn

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 350.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje oborinskih

kolektora 350.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 602.000,00 kn

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn

- regulacija prometa 90.000,00 kn

- uređenje vertikalne i horizontalne

signalizacije 250.000,00 kn

- održavanje semafora 62.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 15.000,00 kn

7. UREĐENJE JAVNOG WC-a 44.000,00 kn

8. UREĐENJE POMORSKOG DOBRA 600.000,00 kn

- planirana izgradnja novog mulića

za privez barki 400.000,00 kn

domaćeg stanovništva na Runjici

- održavanje pomorskog dobra i

uređenje nekoliko 200.000,00 kn

novih sunčališta na plažama

Zagazinjine i u Nerezinama

9. INTERVENCIJE NA JAVNIM

POVRŠINAMA 150.000,00 kn

10. JAVNA RASVJETA 2.450.000,00 kn

- utrošak električne energije za

javnu rasvjetu 1.400.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 800.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 250.000,00 kn

11. KOMUNALNI PRIORITETI U NASELJIMA

- za tekuće i investicijsko održavanje

javnih površina po prioritetima u MO 1.200.000,00 kn

- komunalni prioriteti u naseljima - planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Planiraju se izvesti sljedeći radovi:

Mali Lošinj - uređenje šetnice i luke na Sv. Martinu; uređenje šume na Bojčiću; micanje sprava na igralištu Valdarke (pored bivšeg odmarališta Rafinerije nafte Bosanski Brod); novi sloj pijeska na plaži Čikat; popravak betona na šetnici Čikat od Haračića do raskrižja za Vresikovo; popravak betona na šetnici od parkirališta kod »Ville Favorita« do raskrižja Dražica; popravak betona na šetnici od Željezničkog odmrališta do spoja na šetnici prema Dražici; Ukupno planirana sredstva 180.000,00 kn.

Veli Lošinj - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela na Feralu (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); betoniranje nekoliko kalica; uređenje javnog WC-a na parkingu; uklanjanje 3 bora pored novih stambenih zgrada; uređenje zelene površine - trokuta - kod Mignona; Ukupno planirana sredstva 90.000,00 kn.

Nerezine - betoniranje dijelova plaža (planirano na aktivnosti održavanja obale); saniranje Ulice Sv. Frane

 (kod mesnice) u dužini od 60 m; postavljanje 3 »ležeća policajca« kod škole; uređenje sanitarnog čvora u prostoriji za mlade; uređenje dječjeg igrališta (planirano na aktivnosti dječjih igrališta u razdjelu 001); Ukupno planirana sredstva 140.000,00 kn.

Sveti Jakov - betoniranje prostora kod župne kuće; Ukupno planirana sredstva 20.000,00 kn.

Artatore - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); proširenje ulazne ceste u naselje od ulaza do zavoja (15 m2); postavljanje sprava na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); postavljanje 2 »ležeća policajca« na ulazu u mjesto; Ukupno planirana sredstva 80.000,00 kn.

Kandija - čišćenje i proširenje donjeg puta do mola; postavljanje 1 skala od inoxa u more (planirano na kapitalnom projektu opremanja urbanom opremom) i postavljanje 1 rasvjetnog tijela uz novu klupicu (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 30.000,00 kn.

Osor - postavljanje nove autobusne čekaonice; uređenje šetnice od groblja do Bijara - 75.000,00 kn; uređenje zelene površine pored autobusne čekaonice; Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn.

Ćunski - postavljanje 1 koša na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); popravak puta uz Betaniju u dužini od 50m - 37.000,00 kn; betoniranje putića od župnog dvora do crkve - 25.000,00 kn; saniranje potpornog zida na ulazu u parkiralište i postavljanje zida od armiranog betona - 28.000,00 kn; postavljanje 2 rasvjetna tijela na ulazu i izlazu iz mjesta (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 90.000,00 kn.

Belej - rekonstrukcija društvenog doma MO Belej;

Punta Križa - betoniranje oštećenog dijela na cesti; uređenje okoliša oko škole; zamjena drvenih stupova za struju (planirano na poziciji proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 50.000,00 kn.

Susak - izrada projekta za šetnicu prema uvali Bok; postavljanje sprava na dječje igralište; Ukupno planirana sredstva 120.000,00 kn.

Ilovik - uređenje nekoliko kalica i uređenje plaža (150.000,00 kn); postavljanje nekoliko klupa (planirano na projektu opremanja urbanom opremom); postavljanje golova za nogomet na igralištu (planirano na poziciji dječjih igrališta); Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn.

Unije - izrada projekta Eko-sela i luke Maračuol; Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.891.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 5.675.000,00 Kn, a iznos od 4.216.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/08-01/76

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 8. prosinca 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr