SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

84.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08.), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 8. prosinca 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje trgova financirat će se iz sredstava boravišne pristojbe i sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 1.599.000,00 kuna, za slijedeće namjene:

- popločenje Trga Studenac u Nerezinama,

radovi dovršeni 2007. g.

u 2008. godini financirati će se iznos od 1.458.000,00 kn

- opremanje urbanom i komunalnom

opremom 141.000,00 kn

Članak 3.

Građenje pristupne ceste i infrastrukture u skladišno- servisnoj zoni Kalvarija ukupna vrijednost 5.480.772,00 kn. Izvori financiranja:

- Opći prihodi Proračuna 1.352.000,00 kn

- PGŽ - kapitalne pomoći 100.000,00 kn

- komunalni doprinos 2.800.000,00 kn

- iz viška prihoda 1.228.772,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 416.000,00 Kn, za slijedeće namjene:

- sufinanciranje radova uređenja javne

rasvjete na šetnici Valdarke - Veli Lošinj 320.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete Artatore 35.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Velom Lošinju 30.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta

(Susak, Ilovik, Unije, 31.000,00 kn

Ćunski, Sv. Jakov, Punta Križa, Belej,

Ustrine, Nerezine).

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

a) dovršenje kanalizacije Rovenska u Velom Lošinju, u dužini od 1.050 m Grad Mali Lošinj financirat će ukupno 1.533.700,48 kn, iz viška prihoda prethodne godine 1.383.700,48 kn i vlastitih prihoda u visini od 150.000,00 kn.

b) projekt vodoopskrbe visoke zone u Malom Lošinju, u ukupnoj dužini 640 m (Kalvarija, Kročata, zaobilaznica Sv. Martin), u 2008. g. planira se izvedba I faze projekta u vrijednosti 600.000,00 kn.

Članak 6.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 216.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- proširenje groblja u Malom Lošinju, izvedba pristupnog puta I. faza 216.000,00 kn.

Članak 7.

Građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine, radovi dovršeni u studenom 2007. godine a financirat će se u 2008. godini iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od 950.000,00 kn i iz Proračuna

Grada Malog Lošinja, od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.320.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- uređenje parkirališta Zagazinjine 2.303.000,00 kn.

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 14.854.000,00 kuna, od čega se 5.326.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 9.528.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Grada Malog Lošinja, a dio čini sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kapitalna pomoć, kao i sufinanciranje Primorsko-goranske Županije.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-08-7

Mali Lošinj, 8. prosinca 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr