SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

133.

Na temelju članka 10. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) i članka 28. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) Županijska skupština, na sjednici 18. prosinca 2008. godine donijela je

IZMJENE
Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske
županije za razdoblje 2007. - 2015. godine

I.

U Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine (»Službene novine« broj 17/07), u poglavlju V. USPOSTAVA NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,

- u točki 1. »Gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom«, briše se tekst iza stavka 3. koji započinje s riječima »Novi sustav ....«, a završava s tablicom 11 »Procjena količina komunalnog i neopasnog otpada« te se zamjenjuje novim stavkom 4., odnosno novim tekstom koji glasi:

»Novi sustav treba temeljiti na količinama komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada procijenjenih za Primorsko-goransku županiju Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine (»Narodne novine« broj 85/07). Procijenjene količine komunalnog otpada za Primorsko-goransku županiju iznose: za 2010. godinu 133.000 t/god, a za 2015. 148.000 t/god. Procijenjene količine neopasnog proizvodnog otpada za period 2010. do 2030. godinu iznose 1.160.000 t. «

- u točki 1. 5. »Obveze i nadležnost Županije i jedinica lokalne samouprave u novom sustavu gospodarenja otpadom«, u stavku 5. u kojem se nabrajaju obveze Ekoplusa, riječi

. »uspostaviti i voditi rad pretovarnih stanica«, brišu se, a u stavku 6., u kojem se nabrajaju obveze komunalnih društava, dodaje se nova točka koja glasi:

. »uspostaviti i voditi rad pretovarnih stanica s time da sve pretovarne stanice budu tehnološki i organizacijski usklađene na razini Županije. Aktivnosti na usklađivanju tehnologije pretovarnih stanica provodit će Ekoplus.«

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/100

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 18. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr