SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

79.

Na temelju članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 76/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA
Grada Malog Lošinja za razdoblje 2009. - 2011. godine

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2009.-2011. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija), planiraju se prihodi i primci te rashodi i izdaci za razdoblje 2009. - 2011. godine, kako slijedi:

Projekcija proračuna

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Projekcija stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine

Klasa: 400-06/08-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-08-22

Mali Lošinj, 8. prosinca 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr