SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

71.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o uključivanju Grada Opatije u Program izgradnje
stanova po Programu društveno poticane
stanogradnje - (POS)

Članak 1.

Grad Opatija ima namjeru uključiti se u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS), sa ciljem da se građanima omogući izgradnja stambenih jedinica po povoljnijim kreditnim uvjetima i na taj način im se pomogne u rješavanju stambenih problema te da se izgrade stanovi za potrebe zbrinjavanja osoba sa liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Članak 2.

Grad kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju stanova osigurat će građevinsko zemljište na kat. čest. br. 64, 63/1 i dio 120/4 k.o. Volosko koje je, temeljem prijedloga UPU-a koji je u završnoj fazi, obuhvaćeno područjem S51 sve u vlasništvu Grada Opatije, površine 6.101 m2.

Grad Opatija osigurat će i uređenje komunalne infrastrukture kao i priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu, sukladno članku 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 3.

Grad Opatija će aktivirati neposredniju suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravi promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije donijet će Odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa POS-a te imenovati Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a. Povjerenstvo će imati pet članova (četiri člana - predstavnika Grada i jednog člana - predstavnika APN-a, Agencije za promet i posredovanje nekretninama).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 371-01/08-01/25

Ur. broj: 2156/01-02-08-1

Opatija, 28. studenoga 2008.

Predsjednik Poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr