SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. prosinca 2008. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Ravna Gora za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ravna Gora za 2009. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje 2009. - 2011. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/15

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 2. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RAVNA GORA
ZA RAZDOBLJE 2009. - 2011.

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2009. godi  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr