SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

58.

Nakon usporedbe s izvornim tekstom i uvidom u parcelacijski elaborat od 2008. godine utvrđene su razlike u odnosu na Odluku o ukidanju statusa javnog dobra koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice, a objavljena je u »Službenim novinama PGŽ« broj 52/06. te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

U članku 1. Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (»Službene novine PGŽ« broj 52/06) umjesto »k.č.br. 8446/7« treba stajati »k.č.br. 8446/9, k.č.br. 8446/10 i k.č.br. 8446/11«, ispred riječi »površine« treba stajati riječ »ukupne« te umjesto teksta »147/2003 od 14. rujna 2006. god.« treba stajati tekst »69/2008 od 21. veljače 2008. god.«

Klasa: 944-01/08-01/122

Ur. broj: 2107/01-04/1-08-2

Crikvenica, 2. prosinca 2008.

Predstojnica
Ureda Grada
Melanija Milat-Ružić, dipl. prav., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr