SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

62.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi
Općine Viškovo u 2009. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem učenika i studenata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Viškovo utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Viškovo u 2009. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se , u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti kulture na području Općine: LIMENA GLAZBA MARINIĆI, PJEVAČKI ZBOR MARINIĆI, KUD HALUBJAN, HTZ VILA HALUBJA, HALUBAJSKI ZVONČARI, HALUBAJKE, HALUBAJSKE MAŽORETKINJE, KUMPANIJA Z HALUBJA, DJEČJI ZBOR ZVONA VIŠKOVA DJEČJI ZBOR HALUBAJČIĆI, KUD IZVOR i PUNI KRUG.

2. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2009. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenoj sceni u Ronjgima (Mantinjada pul Ronjgi, Matetićevi dani, Kanat pul Ronjgi, susret glazbenih škola i drugo) i drugim otvorenim prostorima te domovima kulture u Viškovu i Marinićima kao i predstave za vrtićare i školarce.

3. IZLOŽBENO-GALERIJSKA DJELATNOST- postavit će se likovne i druge izložbe u organizaciji Općine, Knjižnice i čitaonice Halubajska zora Viškovo, Matice Hrvatske, JU I. M. Ronjgov, raznih udruga i sl.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine osigurana su sredstva za redovno poslovanje općinske ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo te nabavku novih knjiga.

5. ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE - sredstva Proračuna koristit će se za uređenje Spomen doma Ivan Matetić Ronjgov kao i za pohranu i prikupljanje glazbene i folklorne baštine putem županijske JU I. M. Ronjgov.

6. MUZEJSKA DJELATNOST - Spomen dom Ivan Matetić Ronjgov je muzejsko memorijalnog karaktera (posjeti Spomen domu).

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - nastavit će se sa tiskanjem Općinskog glasnika, tiskati Monografija Općine Viškovo povodom 15 godina Općine Viškovo, Monografija KUD-a Halubjan povodom 100 godišnjice njegovog osnivanja, Monografija Halubajskih zvončara, glazbene i književne edicije te Monografija JU I. M. Ronjgov. Sufinancirat će se programska djelatnost ogranka Matice Hrvatske Viškovo koji svojom izdavačkom djelatnošću nastoji afirmirati kulturni identitet te očuvati običaje i jezične osobitosti Halubja.

8. MANIFESTACIJSKA DJELATNOST - organizirat će se književne večeri, predavanja, tribine, Proljeće u Ronjgima i sl.

9. STRUČNE KATEDRE - u organizaciji JU I. M. Ronjgov kao što su npr. Katedra čakavskih pjesnika, Mladi glazbenici, Delavska katedra i sl.

Članak 3.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Sveti Matej Viškovo i to:

- školski list Tratinčica,

- prisustvovanje učenika natjecanju i smotri učenika Znanost mladima,

- škola u prirodi,

- projekt Eko škola,

- projekt Globe programa,

- projekt učeničke zadruge,

- prvi dječji glazbeni Halubajski festival,

- oprema za razrednu nastavu, didaktička oprema za predmetnu nastavu i informatiku (HNOS).

Članak 4.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima stipendirat će se učenici i studenti.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo, a upravno tijelo vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluka Općinskog vijeća, poglavarstva te ugovora.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2009. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-14

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

Plan rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2009. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr