SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju članka 74. stavak 2 Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2009. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture,

2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti sporta i tehničke kulturena području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej Školski sportski klub Malik (u čijem sastavu djeluje i Košarkaški klub Viškovo), Planinarsko društvo Viškovo i Modelarsko-maketarska udruga.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

Sportsko-rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2009. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

I u 2009. godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna dokumentacija.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2009. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-13

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

PLAN rasporeda sredstava sporta u 2009. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Program javnih potreba u sportu i tehnič  
Program javnih potreba u sportu i tehnič  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr