SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/07, 12/08 i 30/08) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- komunalna naknada 800.023,00 kuna

- spomenička renta 64.000,00 kuna

- kreditna sredstva 500.000,00 kuna

- prenesena sredstva 520.177,00 kuna


UKUPNO: 1.884.200,00 kuna

(slovima: jedanmilijunosamstoosamdesetčetiritisućedvijesto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo«

Članak 2.

Članak 5., stavak 1. i 6. mijenjaju se i glase:

»Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine čini:

1.Boćalište Marčelji 36.000,00 kuna

2.Idejni projekat svlačionica
NK Halubjan Brnasi 48.000,00 kuna

3.Dom Marinići 250.000,00 kuna

4.Društveni sadržaj Milihovo
(zgrada vrtića) 1.000.000,00 kuna

5.Zdravstvena stanica 100.000,00 kuna

6.Zgrada Mavrovičino 30.000,00 kuna

7.Osnovna škola Sv. Matej -
projekt rekonstrukcije kotlovnice
s izradom plinske kotlovnice 247.000,00 kuna

8.Boćalište Marinići - rekonstrukcija,
idejno rješenje uređenja okoliša
- geodetska priprema 115.000,00 kuna

9.Uređenje okoliša Spomen doma
I. M. Ronjgova 58.200,00 kuna


UKUPNO: 1.884.200,00 kuna

(slovima: jedanmilijunosamstoosamdesetčetiritisućedvijesto kuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-12

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr