SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 104. do 106. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. donosi

ODLUKU
o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta

Članak 1.

Općina Viškovo zadužit će se uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Odlukom o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo (dječji vrtić i jaslice na području DPU društveni centar Viškovo) u iznosu do 30.500.000,00 kn.

Članak 2.

Općina Viškovo će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: do 30.500.000,00 kn

- Vrsta kredita: dugoročni novčani kunski kredit

- Kamatna stopa: fiksna kamatna stopa od 6% godišnje, te interkalarna kamata do iskorištenja kredita

- Metoda obračuna kamate: tromjesečno proporcionalnom metodom

- Dinamika otplate: početak otplate 31. kolovoza 2010. godine a daljnja otplata u jednakim uzastopnim tromjesečnim ratama

- Rok otplate: 13 (trinaest) godina

- Naknada za odobrenje kredita: 0,35% jednokratno na iznos odobrenog kredita

- Ostale naknade: 0,25% godišnje naknada za rezervaciju sredstava

- Sredstva osiguranja naplate kredita: mjenice, zadužnice, hipoteka na nekretnini.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamate i naknade) osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo u iznosima godišnjih otplata kako slijedi:

Projekcija proračunske potrošnje

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/1

Ur. broj: 2170-09-08-01-3

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

Odluka o zaduživanju za financiranje kap  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr