SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 5. stavak 7. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07 i 10/08), a nakon provedenog Javnog

natječaja za dodjelu koncesije oglašenog u »Novom listu« od 29. listopada 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Baška

1. Općina Baška (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti, na području Općine Baška Zanatskoj dimnjačarskoj radnji »PAUN«, vl. Mome Paunovski, iz Krka, J.J. Strossmayera 23 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

2. Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina, koji započinje teći zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

3. Koncesionar plaća davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju u ukupnom iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, koja se plaća u 4 (četiri) jednaka tromjesečna obroka, za svako tromjesečje unaprijed, do 5. u mjesecu kojim započinje tromjesečje na koje se naknada odnosi.

4. Koncesionar je obvezan djelatnost obavljati po pravilima struke, u skladu s odnosnom zakonskom regulativom - Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i odredbama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarske službe (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/97), što podrazumijeva i:

. djelatnost obavljati u skladu s opisanim mjerama očuvanja i zaštite okoliša, odnosno sanitarno i ekološki najprihvatljivijim sredstvima na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja, a da se osigura potpuna efikasnost u obavljanju poslova,

. osigurati i stalno držati u stanju funkcionalne sposobnosti potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove Odluke,

. naplatiti cijenu usluge po obavljenom poslu u cijelosti prema cjeniku usluga dostavljenom u natječajnoj dokumentaciji,

. djelatnost obavljati trajno i kvalitetno.

Koncesionar ne smije uskratiti pružanje usluge.

5. Temeljem ove Odluke, u skladu s uvjetima iz natječaja i prihvaćene ponude koncesionara, Općinsko poglavarstvo Općine Baška zaključit će ugovor o dodjeli koncesije s koncesionarom, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/106

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr