SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2008. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2008. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto« 120.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. Zavičajni muzej 42.765,49

. sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 7.000,00

. arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 111.752,86

. »Malin« - radovi sanacije objekta 79.128,65

. suorganiziranje tradicionalnih pučkih zabava

(maškare) 10.000,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan Općine 36.271,42

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 52.906,83

. suorganiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan domovinske zahvalnosti 32.779,22

. suorganizacija proslave »Rokove« 8.806,48

. suorganizacija proslave »Slucinje« 8.000,00

. suorganizacija proslave Dana sv. Elizabete

(sv. Jelisaveta) 3.000,00

. suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

. pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih

blagdana (sv. Nikola, Božić. Nova godina) 80.000,00

. organizacija manifestacije »Crna ovca« 177.890,05

. mala škola glagoljice 5.000,00

. ostalo 35.000,00


Ukupno: 822.301,00

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2008. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. dječji vrtić - financiranje rada 638.256,45

. dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva, opreme 20.000,00

. dječji vrtić - oprema za održavanje i zaštitu 15.298,89

. O.Š. - financiranje izbornih programa

(uključujući i drugi izborni jezik) 109.200,00

. O.Š. - sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 41.137,00

. O.Š. - knjige 5.000,00

. O.Š. - voditelj 11.712,00

. O.Š. - računalne usluge 11.509,85

. O.Š. - računala i računalna oprema 62.365,91

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 19.500,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna

zanimanja, studenti) 183.600,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 10.000,00


Ukupno: 1.127.580,10

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-7

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr