SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška na svojoj sjednici održanoj dana 25. studenoga 2008. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE BAŠKA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08) članak 1. mijenja glasi: Proračun Općine Baška za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-3

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr