SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

194.

Na temelju članka 18a. i 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/ 07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i
državnim natjecanjima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se visina, uvjeti i način te postupak dodjele nagrada sportašima, sportskim radnicima i sportskim udrugama sa područja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima.

Članak 2.

Pod sportašem, u smislu ove Odluke, razumijeva se:

- član državne reprezentacije u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, koji je ujedno i član sportske udruge sa sjedištem na području Grada (u daljnjem tekstu: član državne reprezentacije),

- član sportske udruge koja ima sjedište na području Grada (u daljnjem tekstu: član ekipe).

Pod sportskim radnikom, u smislu ove Odluke, razumijeva se službeni trener državne reprezentacije koji je ujedno i trener u sportskoj udruzi koja ima sjedište na području Grada.

Članak 3.

Pravo na nagradu sportaš, sportski radnik i sportska udruga ostvaruju kako slijedi:

- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih,

- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u olimpijskim i parao

limpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe,

- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto u svjetskom kupu (ukupni pojedinačni plasman),

- za osvojenog prvo, drugo ili treće mjesto na Mediteranskim igrama,

- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto te plasman u polufinale u kupu europskih prvaka i u određenim kupovima europskih federacija u sportovima: boćanje (muški), košarka, kuglanje, nogomet (muški), odbojka, rukomet, stolni tenis i vaterpolo (muški),

- za osvojeno prvo mjesto na ekipnom prvenstvu Hrvatske odnosno u prvoj ligi, u sportovima kojima liga sustav natjecanja traje cijelu natjecateljsku sezonu: boćanje (muški), košarka, kuglanje, nogomet, odbojka, rukomet, stolni tenis i vaterpolo, i/ili Kupu Hrvatske u sportovima košarka, nogomet (muški), odbojka, rukomet i vaterpolo (muški).

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, sportaš, sportski radnik i sportska udruga ostvaruju pravo na nagradu i za ostvareno postignuće koje ima osobitu međunarodnu ili državnu vrijednost i značenje, a nije obuhvaćeno sportskim natjecanjima propisanim ovom Odlukom (alpinizam, automobilizam i drugo).

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu.

Visine nagrada u pojedinačnom iznosu, ovisno o vrsti natjecanja, kategoriji sporta te rezultatskom postignuću unutar raspona propisanih u članku 6. ove Odluke, utvrđene su u Tablicama 1., 2. i 3. koje se nalaze u privitku i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Visina nagrade za sportaša člana državne reprezentacije ili člana ekipe, u seniorskoj kategoriji, utvrđuje se prema vrstama natjecanja kako slijedi:

1. Olimpijske igre, Paraolimpijske igre i Olimpijske igre gluhih:

Zlatna medalja 200.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

120.000,00 kn

članu ekipe

Srebrna medalja 120.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

72.000,00 kn

članu ekipe

Brončana medalja 80.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

48.000,00 kn

članu ekipe

2. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe:

Zlatna medalja 36.000,00 - 120.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

21.600,00 - 72.000,00 kn

članu ekipe

Srebrna medalja 24.000,00 - 80.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

14.400,00 - 48.000,00 kn

članu ekipe

Brončana medalja 15.000,00 - 50.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

9.000,00 - 30.000,00 kn

članu ekipe

3. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe:

Zlatna medalja 24.000,00 - 80.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

14.400,00 - 48.000,00 kn

članu ekipe

Srebrna medalja 15.000,00 - 50.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

9.000,00 - 30.000,00 kn

članu ekipe

Brončana medalja 9.000,00 - 30.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

5.400,00 - 18.000,00 kn

članu ekipe

4. Svjetski kup (ukupni plasman):

Prvo mjesto 30.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

Drugo mjesto 20.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

Treće mjesto 15.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

5. Mediteranske igre:

Zlatna medalja 40.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

24.000,00 kn

članu ekipe

Srebrna medalja 30.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

18.000,00 kn

članu ekipe

Brončana medalja 20.000,00 kn

sportašu u pojedinačnoj konkurenciji

12.000,00 kn

članu ekipe

6. Kup europskih prvaka u sportovima boćanje, košarka, kuglanje, nogomet, odbojka, rukomet, stolni tenis i vaterpolo:

Pobjednik 210.000,00 - 720.000,00 kn

sportskoj udruzi

Drugi 140.000,00 - 480.000,00 kn

sportskoj udruzi

Treći 70.000,00 - 240.000,00 kn

sportskoj udruzi

7. Kupovi europskih federacija u sportovima boćanje, košarka (ULEB Cup), kuglanje (Europa Pokal), nogomet (UEFA Cup), odbojka (CEV Cup), rukomet (Kup pobjednika kupova/EHF Cup), stolni tenis (ETTU Cup) i vaterpolo (LEN Trophy):

Pobjednik 140.000,00 - 480.000,00 kn

sportskoj udruzi

Drugi 70.000,00 - 240.000,00 kn

sportskoj udruzi

Treći 50.000,00 - 180.000,00 kn

sportskoj udruzi

8. Ekipno prvenstvo Hrvatske, odnosno prva liga, u sportovima kojima liga sustav natjecanja traje cijelu natjecateljsku sezonu - boćanje (m), košarka (m/ž), kuglanje (m/ž), nogomet (m/ž), odbojka (m/ž), rukomet (m/ž), stolni tenis (m/ž) i vaterpolo (m/ž):

Prvak 40.000,00 - 500.000,00 kn

sportskoj udruzi

9. Kup Hrvatske u sportovima košarka (m/ž), nogomet (m/ ž), odbojka (m/ž), rukomet (m/ž) i vaterpolo (m/ž):

Pobjednik 20.000,00 - 250.000,00 kn

sportskoj udruzi

Iznos nagrade za ostvareno postignuće u smislu članka 4. ove Odluke, utvrđuje se u visini do 70% iznosa novčane nagrade određenog u stavku 1. točki 3. ovoga članka, i to za zlatnu medalju.

Visinu nagrade iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

Članak 7.

Visina nagrade za ostvareno postignuće sportaša mlađe dobne skupine na svjetskom ili europskom prvenstvu iz članka 6. stavka 1. točke 2. i 3. ove Odluke, utvrđuje se u visini od 50% iznosa novčane nagrade kojeg ostvari sportaš u seniorskoj kategoriji za istovjetan rezultat.

Članak 8.

U sportovima u kojima se svjetsko ili europsko prvenstvo održava svake godine, sportaš ostvaruje pravo na nagradu u visini od 50% iznosa novčane nagrade utvrđene u članku 6. stavku 1. točki 2. i 3. ove Odluke.

Članak 9.

Sportski radnik ostvaruje pravo na nagradu u visini od 50% iznosa nagrade koju ostvari sportaš.

Članak 10.

Ostvarenje rezultatskih i posebnih postignuća na međunarodnim i državnim sportskim natjecanjima sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga prati Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu te predlaže Poglavarstvu Grada dodjelu novčanih nagrada propisanih ovom Odlukom.

Članak 11.

Iznosi nagrada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se na žiro-račun sportaša i sportskog radnika za ostvarena postignuća iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 5. i stavka 2. ove Odluke, a na žiro-račun sportske udruge za ostvarena postignuća iz članka 6. točke 6. do 9. ove Odluke.

Članak 12.

Sredstva za dodjelu novčanih nagrada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/153

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr