SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

193.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću »Rijeka«
za zaduženje

Članak 1 .

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću »Rijeka« za zaduženje putem dugoročnog novčanog kunskog kredita, u iznosu od 40.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u CHF, kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra predškolskog odgoja Drenova, sanacije Podcentra predškolskog odgoja Potok i Podcentra predškolskog odgoja Galeb, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u CHF

Iznos kredita:

40.000.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

sukcesivno u 15 tranši (od siječnja 2009. do ožujka 2010. godine)

Nominalna kamatna stopa:

5,66833%, promjenjiv (tromjesečni LIBOR za CHF, promjenjiv+2,90
postotna poena godišnje, fiksno)

Efektivna kamatna stopa:

5,82%

Interkalarna kamata:

jednaka nominalnoj

Tromjesečni LIBOR:

2,76833%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita:

7 godina

Dinamika isplate glavnice i kamate:

mjesečno, u 84 rate

Dospijeće prve rate:

zadnji dan u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit u cijelosti iskorišten (30. 4. 2010. g.)

Naknada za odobrenje kredita:

nema

Valutna klauzula:

u CHF, svi obračuni vrše se prema srednjem tečaju HNB važećem na dan dospijeća

Ukupna cijena kredita:

49.717.044,12 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

5 bianco mjenica i zadužnica Dječjeg vrtića »Rijeka« te založno pravo na nekretnini u vlasništvu Grada Rijeke - PPO Krnjevo, Karasova 4

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/158

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr