SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

191.

Na temelju odredbe članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

I.

Imenuje se JERICA ZIHERL za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na razdoblje od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/166

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr