SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

186.

Na temelju odredbe članka 14. Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka, članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine
KD KOZALA d.o.o. Rijeka

I.

Razrješuje se dužnosti člana Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka Čedomir SALEVIĆ.

II.

Za člana Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Darko CRNKOVIĆ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01/163

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr