SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

185.

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 17. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka« te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Rijeka«

I.

Razrješuje se Aldo ŠAVKO dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«.

II.

Za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka« od strane osnivača imenuje se Aleksandra BUKOVAC, na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01/164

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Grad Rijeka

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr