SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 18. i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji je na 34. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2008. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/03, 30/03 i 22/07) u članku 6. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Izuzetno iz stavka 1. ovog članka, nagrada za životno djelo dodijelit će se za 2009. godinu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/7

Ur. broj: 2156-04-08-01

Matulji, 6. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr