SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/02 i 46/04) i članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/ 03, 94/04, 48/05, 141/06 i 37/08) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine donosi

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa
za Općinu Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica kako sljedi:

1. PONIKVE d.o.o., Krk, Vršanska 17

2. DUBAŠNICA d.o.o., Malinska, Lina Bolmarčića 22

3. RADIO OTOK KRK d.o.o., Dobrinj, Kras 51

Članak 2.

Dužnosnici koji obnašaju dužnost u Općinskom poglavarstvu kao i načelnik Općine Malinska-Dubašnica mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima iz članka 1. ove Odluke, bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-14

Malinska, 28. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr