SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07), te odredbe članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/08), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

U članku 6. st.1. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/08) mijenjaju se podstavci 1. i 3. te glase:

»- utvrditi prostorni raspored i način uređenja građevinskog područja prvenstveno za gradnju ugostiteljsko-turističkih sadržaja, te sportsko- rekreacijskih sadržaja sa detaljnom namjenom površina unutar prostornih cjelina;

- po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja (hoteli 75%, vile 25% ukupnog smještajnog kapaciteta), prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje«.

Članak 3.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul (»Službene novine PGŽ« broj 32/08).

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-02/16

Ur. broj: 2142/01-01-08-6

Krk, 24. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr