SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

51.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 35. sjednici održanoj 6. studenoga 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.068.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje: ulaz u Crikvenicu

kod Ad Turresa 400.000,00 kuna,

- uređenje: ulaz u Jadranovo - zapad 22.000,00 kuna,

- uređenje: ulaz u Crikvenicu:

JTC - Hrusta 150.000,00 kuna,

- uređenje: park kod c.s. Selce 100.000,00 kuna,

- uređenje: park ulaz u groblje

u Dramlju 25.000,00 kuna,

- uređenje: površina kod c.s. Gajevo š. 30.000,00 kuna,

- uređenje: park Obala, razlika

iz 2007. g. 170.000,00 kuna,

- uređenje: park Požar u Dramlju,

razlika iz 2007. g. 96.000,00 kuna.

- uređenje: park kod crkve u Jadranovu 75.000,00 kuna.

Članak 3.

Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirat iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 10.560.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u Crikvenici 600.000,00 kuna,

- uređenje Zvonimirove ulice u

Crikvenici 3.100.000,00 kuna,

- uređenje spojne ceste

Banija - Perčin u Jadranovu 1.450.000,00 kuna,

- uređenje ulice I.L.Ribara, Selce 500.000,00 kuna,

- projekt za Stossmayerovo š. - razlika

iz 2007. g. 150.000,00 kuna,

- projekt dijela Goranske ul. 40.000,00 kuna,

- projektno rješenje trga ispred gradske

vijećnice u Crikvenici 100.000,00 kuna,

- radovi na šetnici zdravlja 80.000,00 kuna,

- radovi na Ulici Kloštar, Jadranovo 250.000,00 kuna,

- uređenje dijela Vukovarske ulice

u Dramlju 80.000,00 kuna,

- uređenje više ulica u Jadranovu

(Školska, Matetići, ... ...) 220.000,00 kuna,

- projekt ulice Grabrova u Jadranovu 100.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Grabrova u Jadranovu 570.000,00 kuna,

- projekt dijela Basaričekove

ulice u Crikvenici 60.000,00 kuna,

- uređenje trga ispred čitaonice

u Crikvenici 1.980.000,00 kuna,

- projektna dok. čitaonica - Miramare 140.000,00 kuna,

- projektna dokumentacija,

Basaričekova ulica - Sopaljska 150.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj 750.000,00 kuna,

- uređenje stepeništa uz

Thalassotherapiu 240.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.550.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete na

području MO Selce 200.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na

području MO Dramalj 120.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na

području MO Jadranovo 150.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete

MO Crikvenica - istok 200.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete

MO Crikvenica - zapad 200.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete

MO Crikvenica - centar 200.000,00 kuna,

- projekt uređenja javne rasvjete:

Crikvenica ulaz istok 70.000,00 kuna,

- studija uvođenja ekološke

javne rasvjete 30.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete Jadranovo,

razlika iz 2007. 300.000,00 kuna,

- projektna dokumentacija za javnu

rasvjetu 80.000,00 kuna.

Članak 5.

Pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta) financirat će se sredstvima komunalnog doprinosa te ostalim prihodima Proračuna Grada Crikvenice u visini od 2.000.000,00 kuna, koji rashod je planiran Proračunom Grada Crikvenice i sastavni je dio ovog Programa u dijelu rashoda.

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 15.178.000,00 kuna od čega se 9.639.203,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2008. godinu nakon druge izmjene istog, a 5.538.797,00 kuna po osnovi prihoda komunalnog doprinosa koji je prenesen iz 2007. godine a po raznim osnovama je bio predmetom oslobađanja.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se van snage Program gradnje komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 08).

Klasa: 363-01/08-01/444

Ur. broj: 2107/01-01-08 -1

Crikvenica, 6. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr