SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 35. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2008. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Plana razvojnih programa za 2008. godinu
s projekcijom za 2009. i 2010. godinu

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i 18/08) točka 1. mijenja se i glasi:

»II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći, kapitalnih donacija i kapitalnih potpora.

II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu sastoji se od tri dijela:

1. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2008. godinu,

2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2008. godinu s planiranim prihodima i

3. II. izmjene i dopune projekcije plana razvojnih programa 2008.-2010. godina.«

Točka 2.

U planu razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i 18/08) točka 3. mijenja se i glasi:

»Sva tri dijela II izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu.«

Točka 3.

Ova II. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/36

Ur. broj: 2107/01-01-08-5

Crikvenica, 6. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2008. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. izmjena i dopuna Plana razvojnih pro  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr