SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 35. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i 18/08) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

II. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/36

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 6. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Cri  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr