SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o isključenju iz opće uporabe
javnog dobra - dijela puta

Članak 1.

U Odluci o isključenju iz opće uporabe javnog dobra - dijela puta klasa: 932-07/02-01/03, urbroj: 2112/07-01-02-2 od 30. rujna 2002. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 20/02) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovom Odlukom isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta u k. o. Ravna Gora, a radi izgradnje Šahovske ulice u Ravnoj Gori, i to:


Red. Katas- Zemljišno- Katas- Površina Novonastala

broj tarska knjižnitarskačhvm2kat.

općinauložak čestica čestica


1. Ravna Gora1 3076/1 143514 3076/1


Dio puta koji se ukida postaje sastavni dio novoformirane katastarske čestice prikazane u diobnom nacrtu koji čini sastavni dio ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 932-07/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr