SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

7.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2003. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/04-01/08, urbroj: 2112/07-02-04-1 od 23. veljače 2004. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-04-3

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

I.

A)SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Prihodi od administrativnih

pristojbi 307.000,00 310.740,08 101,22

- komunalni doprinos 50.000,00 51.373,09 102,75

- šumski doprinos 257.000,00 259.366,99 100,92

2. Potpore 430.000,00 430.000,00 100,00

- kapitalne potpore

PGŽ 430.000,00 430.000,00 100,00

3. Prihodi od imovine 12.500,00 9.628,87 77,03

- naknada za koncesije 12.500,00 9.628,87 77,03

4. Kapitalni primici 60.000,00 57.214,70 95,36

- prihodi od prodaje

građevinskog zemljišta 60.000,00 57.214,70 95,36

5. Tekući prihodi 526.614,92 510.733,06 96,98

- prihodi od poreza 526.614,92 510.733,06 96,98


Ukupno prihodi 1.336.114,92 1.318.316,71 98,67


II.

B) OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Rekonstrukcija nogostupa u

Ravnoj Gori 240.000,00 236.591,11 98,58

2. Pojačano održavanje ceste

GG 03 u Kupjaku 82.000,00 81.992,66 99,99

3. Preasfaltiranje nerazvrstanih

cesta 180.000,00 175.113,53 97,99

4. Pojačano održavanje

cesta - rubnjaci 180.000,00 174.098,76 96,72

5. Pojačano održavanje

odvodnje atmosferskih

voda 200.000,00 196.405,73 98,20

6. Razvoj vodoopskrbe

Stari Laz 264.055,48 264.055,48 100,00

7. Projekti odvodnje

fekalnih voda 170.000,00 170.000,00 100,00

8. Otplata stroja za

sabijanje otpada

(Komunalac) 20.059,44 20.059,44 100,00


Ukupno rashodi 1.336.114,92 1.318.316,71 98,67


III.

Svi planirani programi za 2003. godinu u potpunosti su dovršeni.

Program razvoja vodoopskrbe Stari Laz III. faza u potpunosti je dovršen, te su time stvoreni uvjeti za izgradnju vodovodnog cjevovoda Poljička kosa.

Otplata stroja za sabijanje otpada također je u potpunosti izvršena.

Klasa: 363-01/04-01/08

Ur. broj: 2112/07-02-04-1

Ravna Gora, 23. veljače 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr