SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

72.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio č. zem. 2166 k.o. Nerezine u površini od 12 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja dio čestice zgrade 82/2, upisane u zk.ul. 2453 k.o. Nerezine, kako je prikazano Parcelacijskim elaboratom br. 057/08. od 13. 5. 2008. godine, izrađen od Ureda ovlaštenog geodeta Mršić Igora, dipl. ing. geod. iz Malog Lošinja, te ovjeren od PGŽ, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Mali Lošinj da je izrađen u skladu sa lokacijskom dozvolom klasa UP/I-350-05/08-07/001, ur. broj 2170/1-07-05/2- 08-6 od 15. 5. 2008. godine.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na dijelu č.zem. 2166 k.o. Nerezine u površini od 12 m2, te će provesti Parcelacijski elaborat br. 057/08. i pripojiti predmetni dio č.zgr. 82/2 k.o. Nerezine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 932-07/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-6

Mali Lošinj, 27. listopada 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr