SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

71.

Na temelju članka 58. i 58a. Zakona o trgovini (»Narodne novine RH« broj 87/08) i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini (»Narodne novine RH« broj 96/08), te članka 28. stavak 2. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Malog Lošinja od ponedjeljka do subote.

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica određuje se kako slijedi:

- radnim danom i subotom u periodu od 01.01. do 31.03. od 06 - 22 sata;

- radnim danom i subotom u periodu od 01.04. do 30.09. od 06 - 24 sata;

- radnim danom i subotom u periodu od 01.10. do 15.12. od 06 - 22 sata;

- radnim danom i subotom u periodu od 16.12. do 31.12. od 06 - 24 sata.

Članak 3.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Državni inspektorat.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine Općine Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 21/96 i 32/01).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/08-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 27. listopada 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr