SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

5.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o
obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/ 01) u članku 2. točke 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»9. EKO sustav za zbrinjavanje staklene ambalaže,

10. skupljanje i odvoz otpada s javnih površina.«

Članak 2.

U članku 3. na kraju stavka 2. dodaju se riječi:

»pri čemu je potrebno zatražiti ponude od najmanje tri natjecatelja.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. riječi »Povjerenstvo za provedbu nabave« zamjenjuju se riječima:

»stručni dio Jedinstveni upravni odjel.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/11

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr