SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

Općina Ravna Gora

2.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu sadrži:

- ostvarene prihode i primitke u iznosu 5.953.211,84 kn

- sredstva viška prihoda iz 2002. godine u

iznosu 52.870,50 kn

- proračunsku zalihu 14.671,91 kn

- izvršene rashode i izdatke u iznosu 5.639.087,11 kn

- neutrošena sredstva u iznosu od 381.667,14 kn.

Članak 2.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu iznose 381.667,14 kn, a sastoje se od viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 366.995,23 kn i proračunske zalihe u iznosu od 14.671,91 kn.

Članak 3.

Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 366.995,23 kn raspoređuje se za sljedeće namjene:

1. Kapitalna ulaganja:

- za izradu prostornog plana Općine

Ravna Gora 70.000,00 kn

- za izradu projektne dokumentacije centralnog

grijanja zgrade Općine 20.130,00 kn

- za nabavu osobnog automobila 110.000,00 kn

2. Kapitalne pomoći:

- za sufinanciranje nabave mamografa 35.000,00 kn

- za kapitalne pomoći poljoprivrednicima 20.000,00 kn

- za kapitalne pomoći obrtnicima i malim

poduzetnicima 30.000,00 kn

3. Ostale namjene:

- bruto plaća djelatnika za 12/2003 47.760,49 kn

- za obnovu turističke signalizacije 18.776,65 kn

- za proračunsku zalihu 15.328,09 kn.

Članak 4.

Neutrošena sredstva proračunske zalihe iz članka 2. u iznosu od 14.671,91 kn i proračunske zalihe iz članka 3. u iznosu od 15.328,09 kn prenose se u sljedeću godinu za podmirenje izdataka koji mogu nastupiti tijekom godine zbog izvanrednih okolnosti.

Članak 5.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 6.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
Za razdoblje od: 01.01.03. do: 31.12.03.

* tablica u PDF formatu na kraju dokumenta

 

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-04-9

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

 

Plan proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr