SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o trećim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2008. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka o Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-02-08-28

U Bakru, 20. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=578&mjesto=51222&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr