SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 08/08), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08), (u daljem tekstu: Odluka), iza članka 108. dodaje se novi članak 108.a koji glasi:

»U cilju zaštite javnih površina prilikom obavljanja građevinskih radova čije je obavljanje uređeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), izvođač građevinskih radova može koristiti sav građevinski materijal zatečen na gradilištu po građevinskoj dozvoli, kao npr. materijal od iskopa ili od gromače, te isti može za vlastite potrebe mljeti, odnosno drobiti.

Prilikom obavljanja građevinskih radova iz prethodnog stavka izvođač je dužan:

- upozoriti bliže susjede o mljevenju kamena 24 sata prije izvođenja,

- obavezno vršiti polijevanje vodom kamena kod svakog ubacivanja u drobilicu,

- radove izvoditi po mogućnosti u vremenskom periodu niskog atmosferskog tlaka, odnosno kada je vlažnije vrijeme i kad nema vjetra,

- radove izvoditi u vremenu od 8,00 do 18,00 sati,

- radove ne izvoditi nedjeljom, praznikom i blagdanom, te u vrijeme zabrane izvođenja radova utvrđenog posebnom Odlukom o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04),

- po završetku izvođenja izvršiti pranje objekta, prilaznih putova i slično i očistiti prostor zahvata mljevenja kamena, sve u roku od 48 sati po završetku izvođenja radova.

Radi zaštite javnih površina izvođač je dužan pridržavati se mjera utvrđenih člankom 106. ove Odluke, kako bi spriječio onečišćenje istih.«

Članak 2.

U članku 148. stavku 1. Odluke mijenja se točka 64. koja sada glasi:

»64. ne ostavi zauzetu površinu u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 108. stavak 2. Odluke) i ne obavlja građevinske radove u skladu s odredbama članka 108. Odluke.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/54

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 2. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr