SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07) mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/8

Ur. broj: 2213/02-04-01-01-08-2

Cres, 30. lipnja 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr