SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 34. Petak, 12. rujna 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08) Mandatna komisija, na sjednicama održanim 27. kolovoza i 4. rujna 2008. donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je Marko Orešković iz Opatije, Stanka Jurdane 4, vijećnik izabran sa Nezavisne gradske liste dr. sc. Amira Muzura, izabran za člana Gradskog poglavarstva Grada Opatije te mu temeljem članka 6., a u svezi s člankom 5. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mandat vijećnika miruje.

2. Utvrđuje se da je sljedeći kandidat po redu sa Nezavisne gradske liste Mirjana Kos Nalis imenovana ravnateljicom Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, koja, sukladno članku 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne može biti član Gradskog vijeća.

3. Utvrđuje se da dužnost zamjenika vijećnika Marka Oreškovića počinje obnašati sljedeći kandidat po redu sa Nezavisne liste, Luka Skorić iz Opatije, Stubište Juliusa Glaxa 4.

Klasa: 021-05/05-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-08-5

Opatija, 4. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
MANDATNA KOMISIJA

Predsjednik Komisije
dr. sc. Dušan Vrus, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr